Събиране на вземания

Кредитор и длъжник. Това са двете главни роли в постановката „Изпълнение на задължения“. Независимо от коя страна на барикадата си, ние ще направим всичко възможно да събереш парите си или да не бъдат прилагани неправомерни мерки за събиране на задължения спрямо теб, ако дължиш пари. Ако става въпрос за колекторски фирми (т.н. частни фирми за управление на вземания), частни или държавни съдебни изпълнители, ние ще преговаряме от твое име с тях, за да намерим най-добрия начин за изплащане на дълга или да те освободим от него изцяло. Ако имаш нужда да събереш парите си от недобросъвестен длъжник, ние ще заведем изпълнително производство и ще ти изкараме изпълнителен лист, с който много лесно ще може да събереш парите си. Начини много и то само на един бутон разстояние.