Защита на личните данни

За да бъде изряден в отношенията с клиентите си всеки успешен бизнес се нуждае от документация даваща детайлна информация относно събирането и обработване на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 или така наречения GDPR. Ние няма да те плашим с излишни суеверия, но ще ти предложим качество и удобство за твоя бизнес в процеса по привеждане в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

В зависимост от нуждите ти предлагаме няколко пакета:

Общи условия и политика за поверителност за уеб сайт – 200.00 лева без ДДС

Изготвяне на пълен комплект вътрешна документация за привеждане в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 – 650.00 лева без ДДС

Провеждане на обучение на персонал – 150.00 лева без ДДС на час