GDPR

Всички сме чели и слушали митове и легенди за огромните глоби, които се налагат при несъответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 или така наречения GDPR. Ние няма да те плашим с излишни суеверия, но ще ти предложим качествено и удобно привеждане на твоя бизнес в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679. Нашият екип ще се заеме изцяло с твоя случай, за да бъдеш сигурен, че няма просто да получиш един пакет документи. Ще проведем няколко консултации с теб и част от твоите служители, ще изготвим необходимата документация и ще обучим теб и всички във фирмата ти как да спазвате законовите изисквания и как да попълвате дадените ви документи.