Услуги.

Консултация

Работодателят ти не изплаща пълният размер на дължимите осигуровки, създал си нова фирма и не си сигурен дали трябва да сключиш договор със Служба по трудова медицина или контрагентът ти не си изпълнява задълженията по гражданския договор? Рано или късно всеки попада в ситуация, за която не е подготвен. За да не бъдеш изненадан неприятно се допитай до нас, а ние ще отговорим на всички твои въпроси и питания.

Изготвяне на документи

Имаш нужда от договор, пълномощно, приемо-предавателен протокол, запис на заповед, трудов договор, разписка или друг специфичен документ? Нашият екип ще изгогви точният документ за нуждите ти, съобразен с всички твой изисквания и особености. Как иначе би подсигурил правната защита на правата си?

Фирмено обслужване и вписвания

Словосъчетанието „частен бизнес“ е крайъгълния камък на днешната бизнес икономика. Твоята фирма също се нуждае от обслужване и поддръжка. Ние сме насреща, за да ти предоставим пълен комплект от услуги за твоя бизнес. Покриваме целия диапазон от абонаментно правно обслужване до регистрация и вписване на промени по партида на дружества в Търговски регистър. 

Защита на личните данни

Остави на нашият екип да приведе твоята фирма и бизнес в пълно съответствие с правилата и изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 или още познат като GDPR и Закона за защита на личните данни. Спести си излишното лутане в дебрите на защитата на личните данни и се фокусирай върху бизнеса си.